• <input id="62mio"><u id="62mio"></u></input>
  <menu id="62mio"></menu>
  <menu id="62mio"></menu>
  <menu id="62mio"></menu>
 • <menu id="62mio"><tt id="62mio"></tt></menu>
  市場行情
  • 蔬菜
  • 水果
  • 肉類
  • 水產
  品種 最低價格 最高價格 計量單位 日期
  土豆 ¥2 ¥3.2 元/千克(KG) 2022-03-09
  蓮藕 ¥4 ¥8 元/千克(KG) 2022-03-09
  西洋芹 ¥4 ¥5 元/千克(KG) 2022-03-09
  芹菜 ¥5 ¥7 元/千克(KG) 2022-03-09
  馬家溝芹菜 ¥20 ¥22 元/千克(KG) 2022-03-09
  螺絲椒 ¥6 ¥10 元/千克(KG) 2022-03-09
  牛椒 ¥7 ¥9 元/千克(KG) 2022-03-09
  辣妹子 ¥7 ¥10 元/千克(KG) 2022-03-09
  美人紅 ¥12 ¥14 元/千克(KG) 2022-03-09
  線椒 ¥9 ¥16 元/千克(KG) 2022-03-09
  紅椒 ¥9 ¥10 元/千克(KG) 2022-03-09
  青椒 ¥5 ¥7 元/千克(KG) 2022-03-09
  紅泡椒 ¥5 ¥12 元/千克(KG) 2022-03-09
  青泡椒 ¥4 ¥8 元/千克(KG) 2022-03-09
  綠尖椒 ¥5 ¥10 元/千克(KG) 2022-03-09
  朝天椒 ¥44 ¥50 元/千克(KG) 2022-03-09
  甜豆 ¥11 ¥20 元/千克(KG) 2022-03-09
  荷蘭豆 ¥10 ¥18 元/千克(KG) 2022-03-09
  光皮黃瓜 ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2022-03-09
  菜瓜(刺瓜) ¥5 ¥7 元/千克(KG) 2022-03-09
  圣女果 ¥8 ¥10 元/千克(KG) 2022-03-09
  西紅柿(紅) ¥5 ¥10 元/千克(KG) 2022-03-09
  西紅柿(粉) ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2022-03-09
  萵筍 ¥4 ¥6.6 元/千克(KG) 2022-03-09
  紫薯 ¥7 ¥8 元/千克(KG) 2022-03-09
  蜜薯 ¥3.6 ¥4.6 元/千克(KG) 2022-03-09
  紅薯 ¥3 ¥3.6 元/千克(KG) 2022-03-09
  四季豆 ¥10 ¥20 元/千克(KG) 2022-03-09
  平菇 ¥8 ¥9 元/千克(KG) 2022-03-09
  蘑菇 ¥6 ¥12 元/千克(KG) 2022-03-09
  金針菇 ¥6 ¥12 元/千克(KG) 2022-03-09
  香菇 ¥5 ¥20 元/千克(KG) 2022-03-09
  杏鮑菇 ¥8 ¥10 元/千克(KG) 2022-03-09
  蠶豆莢(豌豆) ¥9 ¥10 元/千克(KG) 2022-03-09
  豌豆莢(蠶豆) ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2022-03-09
  毛豆肉 ¥20 ¥30 元/千克(KG) 2022-03-09
  毛豆 ¥9 ¥10 元/千克(KG) 2022-03-09
  豇豆(長豆) ¥13 ¥14 元/千克(KG) 2022-03-09
  苦瓜 ¥6 ¥7 元/千克(KG) 2022-03-09
  青皮冬瓜 ¥2.4 ¥3.2 元/千克(KG) 2022-03-09
  西葫蘆 ¥4.8 ¥5.4 元/千克(KG) 2022-03-09
  南瓜 ¥2 ¥3 元/千克(KG) 2022-03-09
  茭白 ¥5 ¥14 元/千克(KG) 2022-03-09
  八棱瓜 ¥10 ¥20 元/千克(KG) 2022-03-09
  青皮絲瓜 ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2022-03-09
  長蒲瓜 ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2022-03-09
  圓蒲瓜 ¥5 ¥6 元/千克(KG) 2022-03-09
  蘆筍 ¥14 ¥16 元/千克(KG) 2022-03-09
  茄子 ¥4 ¥12 元/千克(KG) 2022-03-09
  胡蘿卜 ¥2 ¥3.4 元/千克(KG) 2022-03-09
  白蘿卜 ¥1 ¥1.6 元/千克(KG) 2022-03-09
  黃豆芽 ¥2 ¥2.6 元/千克(KG) 2022-03-09
  綠豆芽 ¥2 ¥2.6 元/千克(KG) 2022-03-09
  水果玉米 ¥7 ¥8 元/千克(KG) 2022-03-09
  玉米 ¥7 ¥7.4 元/千克(KG) 2022-03-09
  西蘭花 ¥4.4 ¥5 元/千克(KG) 2022-03-09
  散花 ¥2.4 ¥3.4 元/千克(KG) 2022-03-09
  大蒜葉 ¥5 ¥7 元/千克(KG) 2022-03-09
  蒜米(大蒜肉) ¥6 ¥7 元/千克(KG) 2022-03-09
  小蔥 ¥3 ¥8 元/千克(KG) 2022-03-09
  香菜 ¥9 ¥12 元/千克(KG) 2022-03-09
  韭黃 ¥15 ¥16 元/千克(KG) 2022-03-09
  韭菜 ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2022-03-09
  油麥菜 ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2022-03-09
  生菜 ¥5 ¥7 元/千克(KG) 2022-03-09
  木耳菜 ¥12 ¥14 元/千克(KG) 2022-03-09
  菜薹(菜子頭) ¥2 ¥3.6 元/千克(KG) 2022-03-09
  蒿菜 ¥3 ¥5 元/千克(KG) 2022-03-09
  茼蒿(皇帝菜) ¥5.6 ¥8 元/千克(KG) 2022-03-09
  菠菜 ¥6 ¥7 元/千克(KG) 2022-03-09
  黃葉菜 ¥3 ¥4 元/千克(KG) 2022-03-09
  芥菜 ¥1.6 ¥2.6 元/千克(KG) 2022-03-09
  上海青 ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2022-03-09
  香菇菜 ¥2 ¥3 元/千克(KG) 2022-03-09
  牛心包 ¥1.8 ¥2 元/千克(KG) 2022-03-09
  卷心菜(球菜) ¥1.4 ¥2.4 元/千克(KG) 2022-03-09
  娃娃菜(大) ¥2.6 ¥3 元/千克(KG) 2022-03-09
  小白菜 ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2022-03-09
  大白菜 ¥1.4 ¥2.4 元/千克(KG) 2022-03-09
  黃秋葵 ¥24 ¥28 元/千克(KG) 2022-03-09
  大蔥 ¥6 ¥7 元/千克(KG) 2022-03-09
  折耳根 ¥9 ¥10 元/千克(KG) 2022-03-09
  雞毛菜 ¥10 ¥12 元/千克(KG) 2022-03-09
  蒜薹(蒜苗) ¥6 ¥20 元/千克(KG) 2022-03-09
  兒菜(娃娃菜) ¥3 ¥4 元/千克(KG) 2022-03-09
  盤菜 ¥2 ¥3 元/千克(KG) 2022-03-09
  油冬菜 ¥1 ¥1.6 元/千克(KG) 2022-03-09
  蒜頭(大蒜子) ¥9 ¥10 元/千克(KG) 2022-03-09
  草莓(浙江 ¥15 ¥35 元 / 斤 2022-01-30
  紅心火龍果(廣東 ¥3.5 ¥5.5 元 / 斤 2022-01-30
  紅心火龍果(云南 ¥5 ¥7 元 / 斤 2022-01-30
  藍莓(青島 ¥20 ¥25 元 / 斤 2022-01-30
  雪蓮果(云南 ¥2 ¥3 元 / 斤 2022-01-30
  菠蘿(廣東 ¥1.3 ¥1.8 元 / 斤 2022-01-30
  檸檬(四川 ¥2 ¥3 元 / 斤 2022-01-30
  楊桃(福建 ¥4 ¥6 元 / 斤 2022-01-30
  紅蜜薯(浙江 ¥10 ¥15 元 / 斤 2022-01-30
  板栗(浙江 ¥6 ¥8 元 / 斤 2022-01-30
  板栗(東北 ¥3 ¥5 元 / 斤 2022-01-30
  青芒(云南 ¥10 ¥14 元 / 斤 2022-01-30
  臺芒(廣西 ¥6 ¥8 元 / 斤 2022-01-30
  水仙芒(廣西 ¥12 ¥16 元 / 斤 2022-01-30
  凱特芒(廣西 ¥10 ¥14 元 / 斤 2022-01-30
  椰青(海南 ¥2 ¥3 元 / 斤 2022-01-30
  柿餅(廣西 ¥7 ¥9 元 / 斤 2022-01-30
  脆柿(陜西 ¥4 ¥6 元 / 斤 2022-01-30
  葡萄柚(福建 ¥4 ¥5 元 / 斤 2022-01-30
  文旦(玉環 ¥4 ¥5 元 / 斤 2022-01-30
  桑葚(廣東 ¥8 ¥10 元 / 斤 2022-01-30
  蜜棗(福建 ¥3.1 ¥3.9 元 / 斤 2022-01-30
  山楂(山東 ¥3 ¥5 元 / 斤 2022-01-30
  玲瓏小番茄(山東 ¥9 ¥11 元 / 斤 2022-01-30
  提子(云南 ¥6 ¥8 元 / 斤 2022-01-30
  小西紅柿(靈昆 ¥2 ¥3 元 / 斤 2022-01-30
  提子(溫嶺 ¥4 ¥6 元 / 斤 2022-01-30
  廣西小西紅柿 ¥4.5 ¥5.5 元 / 斤 2022-01-30
  燈籠果(東北 ¥10 ¥12 元 / 斤 2022-01-30
  人參果(云南 ¥4 ¥6 元 / 斤 2022-01-30
  小西紅柿(山東 ¥5 ¥7 元 / 斤 2022-01-30
  千禧小番茄(廣東 ¥9 ¥11 元 / 斤 2022-01-30
  青棗(云南 ¥4.5 ¥5.5 元 / 斤 2022-01-30
  無籽提(云南 ¥6 ¥8 元 / 斤 2022-01-30
  西州蜜(新疆 ¥3 ¥4 元 / 斤 2022-01-30
  木瓜(海南 ¥5 ¥6 元 / 斤 2022-01-30
  小黃瓜(山東 ¥2.5 ¥3.5 元 / 斤 2022-01-30
  三亞哈密瓜(海南三亞 ¥4 ¥4.5 元 / 斤 2022-01-30
  鳳梨(海南{扁框 ¥1.5 ¥2 元 / 斤 2022-01-30
  鳳梨(海南{黑框 ¥2 ¥3 元 / 斤 2022-01-30
  鳳梨(海南{紙箱 ¥5 ¥6 元 / 斤 2022-01-30
  橙(湖北 ¥2.1 ¥2.5 元 / 斤 2022-01-30
  丑八怪(彩紙{四川 ¥3 ¥4 元 / 斤 2022-01-30
  湖南橙 ¥2.1 ¥2.5 元 / 斤 2022-01-30
  蘆柑(福建 ¥1.3 ¥1.6 元 / 斤 2022-01-30
  耙耙柑(四川{彩紙 ¥3 ¥4.2 元 / 斤 2022-01-30
  沃柑(廣西{小筐 ¥4 ¥6 元 / 斤 2022-01-30
  河北橙(散裝 ¥2.2 ¥3.5 元 / 斤 2022-01-30
  江西橙(散裝 ¥2.5 ¥3.5 元 / 斤 2022-01-30
  甌柑(浙江 ¥3 ¥8 元 / 斤 2022-01-30
  丑八怪(云南 ¥4 ¥7 元 / 斤 2022-01-30
  金桔(廣西 ¥7 ¥8 元 / 斤 2022-01-30
  沙糖桔(廣東 ¥1.9 ¥3 元 / 斤 2022-01-30
  湖南蜜桔 ¥1.2 ¥1.6 元 / 斤 2022-01-30
  浙江蜜桔 ¥1.8 ¥2.2 元 / 斤 2022-01-30
  云南橙 ¥5 ¥10 元 / 斤 2022-01-30
  三門蜜桔 ¥1.2 ¥1.4 元 / 斤 2022-01-30
  江西沙糖桔 ¥2 ¥3 元 / 斤 2022-01-30
  湖南蜜桔(不帶標 ¥1.3 ¥1.7 元 / 斤 2022-01-30
  四川橙(袋裝 ¥2.5 ¥3.5 元 / 斤 2022-01-30
  湖南蜜桔(紙箱 ¥1.3 ¥1.7 元 / 斤 2022-01-30
  沃柑(云南{大筐 ¥2.6 ¥3.4 元 / 斤 2022-01-30
  馬水桔(廣西 ¥2.5 ¥3 元 / 斤 2022-01-30
  丑八怪(白紙{四川 ¥3 ¥4 元 / 斤 2022-01-30
  耙耙柑(廣西{白紙 ¥3.5 ¥4.5 元 / 斤 2022-01-30
  沃柑(廣西{大筐 ¥2.6 ¥3.4 元 / 斤 2022-01-30
  贛南臍橙(紙箱{江西 ¥3 ¥3.5 元 / 斤 2022-01-30
  皇帝柑(廣西 ¥4 ¥6 元 / 斤 2022-01-30
  江西臍橙(袋裝 ¥3 ¥3.5 元 / 斤 2022-01-30
  果凍橙(云南 ¥3 ¥5 元 / 斤 2022-01-30
  橙(紙箱{長白山 ¥5 ¥7 元 / 斤 2022-01-30
  黃巖桔(浙江黃巖 ¥1.8 ¥2.2 元 / 斤 2022-01-30
  金桔(云南 ¥4 ¥5 元 / 斤 2022-01-30
  南豐貢桔(江西 ¥2.5 ¥3.5 元 / 斤 2022-01-30
  廣西沙糖桔 ¥1.9 ¥3 元 / 斤 2022-01-30
  涌泉蜜桔(浙江 ¥3 ¥3.6 元 / 斤 2022-01-30
  福建蜜桔 ¥2 ¥3 元 / 斤 2022-01-30
  江西蜜桔 ¥1.8 ¥2.2 元 / 斤 2022-01-30
  湖北蜜桔 ¥1.2 ¥1.6 元 / 斤 2022-01-30
  南瓜貝貝(山東 ¥5 ¥6 元 / 斤 2022-01-30
  麒麟西瓜(海南、廣東 ¥4.8 ¥5.5 元 / 斤 2022-01-30
  無籽西瓜(海南、江蘇 ¥3.9 ¥4.5 元 / 斤 2022-01-30
  特小鳳(海南 ¥2 ¥2.5 元 / 斤 2022-01-30
  甜王西瓜(海南、新疆 ¥4 ¥4.5 元 / 斤 2022-01-30
  雪梨(河北 ¥2.2 ¥2.8 元 / 斤 2022-01-30
  鴨梨(河北 ¥2 ¥3 元 / 斤 2022-01-30
  玉梨(山東 ¥6 ¥8 元 / 斤 2022-01-30
  碭山梨(安徽 ¥1.6 ¥2 元 / 斤 2022-01-30
  冷鮮肉 ¥21.8 ¥24.5 元/千克(KG) 2021-12-28
  鮮肉 ¥21.5 ¥24.5 元/千克(KG) 2021-12-28
  冷鮮肉 ¥21.8 ¥24.5 元/千克(KG) 2021-12-28
  鮮肉 ¥21.5 ¥24.5 元/千克(KG) 2021-12-28
  冷鮮肉 ¥21.8 ¥24.5 元/千克(KG) 2021-12-28
  鮮肉 ¥21.5 ¥24.5 元/千克(KG) 2021-12-28
  蝦姑 ¥42 ¥110 元/千克(KG) 2021-12-07
  梭子蟹 ¥10 ¥180 元/千克(KG) 2021-12-07
  對蝦 ¥300 ¥320 元/千克(KG) 2021-12-07
  白蝦 ¥38 ¥50 元/千克(KG) 2021-12-07
  河蝦 ¥46 ¥86 元/千克(KG) 2021-12-07
  龍頭魚 ¥5 ¥9 元/千克(KG) 2021-12-07
  馬鮫魚 ¥10 ¥14 元/千克(KG) 2021-12-07
  小黃魚 ¥12 ¥16 元/千克(KG) 2021-12-07
  黃姑魚 ¥12 ¥16 元/千克(KG) 2021-12-07
  白姑魚 ¥7 ¥11 元/千克(KG) 2021-12-07
  梅童魚 ¥15 ¥15 元/千克(KG) 2021-12-07
  海鰻 ¥17 ¥21 元/千克(KG) 2021-12-07
  肉鯧(刺鯧) ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2021-12-07
  魷魚 ¥17 ¥21 元/千克(KG) 2021-12-07
  鰳魚 ¥10 ¥10 元/千克(KG) 2021-12-07
  墨魚 ¥17 ¥21 元/千克(KG) 2021-12-07
  銀鯧 ¥12 ¥16 元/千克(KG) 2021-12-07
  中國對蝦 ¥17 ¥21 元/千克(KG) 2021-12-07
  帶魚 ¥11 ¥15 元/千克(KG) 2021-12-07
  舌鰨 ¥19 ¥23 元/千克(KG) 2021-12-07
  免魚(味魚) ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2021-12-07

  集團介紹


  浙江東日股份有限公司

   一九九七年,公司在上海證券交易所掛牌上市“浙江東日”股票,以農產品批發市場經營與食材配送業務為主業,涉及房地產、燈具市場經營和金融投資等領域。

  查看詳情

  聯系我們


  地址:浙江省溫州市鹿城區矮凳橋92號
  電話:86-577-88850088
  傳真:86-577-88842287
  郵編:325003

  網站地圖
  微彩票